top of page

TRYGT SKOLEMILJLØ

Trygghet handler også om å vite at skolen tar tak hvis noe skjer.  

Skolen skal ha nulltoleranse for krenkelser. Opplæringsloven nevner mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal ha nulltoleranse også for mindre alvorlige krenkelser. Verken direkte handlinger som for eksempel hatytringer, eller mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, skal tolereres.  

Skolen har en aktivitetsplikt som skal sikre at det handles raskt og riktig hvis du opplever krenkelser.

  • Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på om du har et trygt og godt skolemiljø. 

  • Alle som arbeider på skolen har plikt til å gripe inn og stoppe en krenkelse, dersom det er mulig. 

  • Alle som arbeider på skolen har plikt til å varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at du ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

  • Rektor er ansvarlig for at skolen undersøker hva som har skjedd. 

  • Rektor er ansvarlig for at skolen lager en aktivitetsplan med egnede tiltak for at du skal få et trygt og godt skolemiljø igjen. 

Skolen skal sørge for at du, og andre involverte, blir hørt og at ditt/deres beste ligger til grunn for alle beslutninger. Skolen skal involvere deg i arbeidet med aktivitetsplanen, som å velge og evaluere tiltak.  

Dette kan du gjøre hvis du blir krenket eller opplever at noen blir krenket: 

  • Si ifra til noen på skolen som du stoler på eller til foreldre/foresatte, slik at de kan kontakte skolen. 

  • Meld fra på mobbeknappen her. (link til mobbeknappen)

Les skolen tiltaksplan for et trygt og godt skolemiljø her!

bottom of page