top of page

OM OSS

Neverdal EnSpire skole er Norges første godkjente friskole med entreprenørskap som profil. Foretaket ble stiftet i mars 2015 og eies av 74 aksjonærer fra Meløy-området. Vi har godkjenning for 112 elever. Vi startet opp med barneskole i 2018 og fra høsten 2023 hadde vi fullt ubygd skole fra 1.-10. trinn.

20. august 2018 startet 53 elever hos oss på 1.-7- trinn. Skolen får tilskudd fra staten og driver etter egen godkjent læreplan. Vi ønsker å være en skole for alle, og det er gratis å gå på Neverdal EnSpire skole.

 

Våren 2021 stod det nye skolebygget vårt i Neverdal sentrum ferdig. Høsten 2022 var også utbygget ferdig, som i dag rommer elevene på ungdomstrinnet.

 

Vi har elever fra ulike skolekretser, både fra Meløy og Gildeskål. Vi har et inntaksreglement som avgjør hvem som får plass. For at nye førsteklassinger skal være sikret plass er det viktig at de søker innen søknadsfristen.

bottom of page