SFO

Neverdal EnSpire skole tilbyr skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid.

Åpningstiden på SFO er fra 07:00 til 16:30, foruten om skoletiden.

For å kunne tilby SFO utenom skoledager (helårs-SFO) må vi ha nok påmeldte. Vi ber derfor om at dere gir oss tilbakemelding via søknadsskjemaet dersom dere har behov for helårs-SFO. 

Skoledagene

Mandag: 09:15 til 14:05

Tirsdag, torsdag
og fredag: 08:20 til 14:05

Onsdag: 08:20 til 12:10

VETDTEKTER

Her kan du finne vedtekter for skolefritidsordningen vår.

PRISER

Plass

Pris pr. mnd.

Matpenger

Total

200,-

2130,-

Opptil 12 timer
pr. uke

2250,-

200,-

Full plass,
skoledager

Helårs-SFO

2700,-

270,-

2330,-

2450,-

2970,-

Oppsigelsestiden er en måned – det vil si at oppsigelsestiden starter den 1. i påfølgende måned, og en må betale for den neste måneden.

SØK SFO

Søknadsfrist 1. mars 2020

SØKNAD

For å søke, vær vennlig og fyll ut informasjonen under.

Plass
Ønsker Helårs-SFO

BESØKSADRESSE

TELEFON

E-POST

Åsenveien 24
8149 Neverdal

94 97 95 99

47 67 69 33 (SFO)

©2020 by EnSpire.