SKOLEHELSETJENESTE

Siv Heidi Griegel er helsesykepleier på Neverdal EnSpire skole.

siv.heidi.griegel@meloy.kommune.no
Tlf: 91 24 95 29 / 75 71 07 50

Skolehelsetjenesten er et kommunalt tilbud om helsetjenester til alle skoleelever.
Meløy kommune sine hjemmesider finner dere mer informasjon om tilbudet.

BESØKSADRESSE

TELEFON

E-POST

Åsenveien 24
8149 Neverdal

94 97 95 99

47 67 69 33 (SFO)

©2020 by EnSpire.