SKOLEHELSETJENESTE

Siv Heidi Griegel er helsesykepleier på Neverdal EnSpire skole.

Tlf: 91 24 95 29 / 75 71 07 50

Skolehelsetjenesten er et kommunalt tilbud om helsetjenester til alle skoleelever.
Meløy kommune sine hjemmesider finner dere mer informasjon om tilbudet.

Screenshot 2020-10-23 at 14.23.15.png