top of page

VISJONER OG VERDIER

Neverdal EnSpire skole er Norges første godkjente friskole med entreprenørskap som profil. Vi har godkjenning for 112 elever på 1.-10. trinn Skoleåret 2023/24 har skolen 106 elever og 30 ansatte. Skolen har rett på statsstøtte og driver etter egen godkjent læreplan. Vi ønsker å være en skole for alle og tar ikke foreldrebetaling. Neverdal ligger 12 mil sør for Bodø i industri- og kraftkommunen Meløy. Kommunen har en unik mulighet for friluftsliv, idrett og kulturaktiviteter hele året. Neverdal er ei trygg og aktiv bygd, som ligger mellom industristedet Glomfjord og kommunesenteret Ørnes.

Navnet EnSpire står for entreprenørskapsspire. Vi sammenligner elevene med ulike frø som trenger ulikt stell for å spire, trives og vokse. Vi ønsker å være en skole hvor alle skal få blomstre.

"Å hjelpe elevene til å utvikle sitt potensiale, identitet og kompetanse gjennom opplevelse av mestring og tilhørighet."

Undervisningen på Neverdal EnSpire skole skal være mer praktisk rettet enn i den offentlige skolen, og det skal være tid til å gå mer i dybden på hvert enkelt tema. Et sentralt mål er at eleven skal være en aktør i sin egen læring, fremfor å bare være en mottaker. Det vil si at eleven skal lære gjennom å prøve å feile, tenke selv, utforske, søke kunnskap selv, og tørre å feile. 

Det er ikke et mål i seg selv at eleven skal kunne repetere ordrett det som står i læreboka, men heller tilegne seg kunnskap gjennom arbeid med reelle problemstillinger, i tett samarbeid med andre elever og ressurser. På denne måten skapes det vi kaller «livslang læring», der personlige egenskaper som kreativitet, selvtillit, risikovilje, initiativ og samarbeidsevne utvikles samtidig som kunnskap tilegnes. At ungene i tillegg synes det er gøy med slikt skolearbeid er en viktig bonus å ta med seg!

På www.pedent.no kan du lese mer om pedagogisk entreprenørskap. Dette er en nettside utarbeidet av Utdanningsdirektoratet for å få mer satsing på entreprenørskap i norske skoler. Myndighetene mener at entreprenørskap er veien å gå for fremtidens skole, og det er vi i Neverdal EnSpire skole veldig enige i.

bottom of page