SKOLEDAGSORGANISERING/BUSSTIDER

Skoledagsorganisering småtrinnet

Skoledagsorganisering mellomtrinnet

Busstider

Til skolen

Fra skolen (kortdager)

Fra skolen (langdager)

BESØKSADRESSE

TELEFON

E-POST

Åsenveien 24
8149 Neverdal

94 97 95 99

47 67 69 33 (SFO)

©2020 by EnSpire.