top of page

LÆREPLAN

Neverdal EnSpire skole har utarbeidet en egen læreplan for EnSpire skolene, sammen med noen av landets fremste fagpersoner innen entreprenørskap. Denne læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet som en generell læreplan som også andre skoler kan få godkjenning for å bruke hvis man ønsker å starte opp en EnSpire skole. 

 

Pr dags dato er det 2 skoler som har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til å starte friskole basert på EnSpire læreplanen, og ytterligere 3 skoler har søknad inne. Dersom du har interesse av å starte opp en EnSpire skole så ta kontakt.
 

EnSpire læreplanen består av 2 deler; en generell del og en fagspesifikk del som inneholder detaljerte læreplaner for hvert fag. Ved å klikke på bildet til høyre kan du laste ned den generelle delen av læreplanen. Dokumentet er rettighetsbeskyttet, og det er ikke tillatt å kopiere/distribuere læreplanen uten tillatelse fra Neverdal EnSpire skole AS.

Trykk på bildet for å åpne læreplanen.

bottom of page