top of page

Trivselsledere 2020-2021

Hver høst og hver vår velges det ut trivselsledere fra 4.-7. trinn på bakgrunn av nominasjon fra elevene. Tidligere har vi vært på lekekurs i Bodø, men på grunn av corona har vi deltatt på digitale kurs dette skoleåret. 
Trivselsledernes oppgave er å bidra til økt aktivitet, bedre samhold og et tryggere skolemiljø.

bottom of page