Trivselsledere 2020-2021

Hver høst og hver vår velges det ut trivselsledere fra 4.-7. trinn på bakgrunn av nominasjon fra elevene. Tidligere har vi vært på lekekurs i Bodø, men på grunn av corona har vi deltatt på digitale kurs dette skoleåret. 
Trivselsledernes oppgave er å bidra til økt aktivitet, bedre samhold og et tryggere skolemiljø.

BESØKSADRESSE

TELEFON

E-POST

Åsenveien 24
8149 Neverdal

94 97 95 99

47 67 69 33 (SFO)

©2020 by EnSpire.