SØK SKOLEPLASS

Søknadsfrist for kommende skoleår er mandag i den tredje fulle arbeidsuken i januar. Vi anbefaler å søke innen fristen da vi har venteliste. Vi gjør også løpende opptak gjennom hele året så fremt vi har ledig kapasitet. For å søke om skoleplass må skjemaet på denne siden fylles ut og sendes inn.
 

Ta gjerne kontakt med daglig leder Kjersti Gjøviken på tlf. 45660426 eller e-post kjersti.gjoviken@enspire.no dersom du har spørsmål. Vi presiserer at elever som allerede går på Neverdal EnSpire skole automatisk beholder sin plass ved neste skoleår, og trenger ikke søke på nytt.

Informasjon for skoleåret 2022/23

Det settes av 10 nye elevplasser for 1.-7. trinn og 2. nye elevplasser for 8.-9. trinn for skoleåret 2022/23. Dersom det ikke kommer nok søkere til å fylle opp plassene på ungdomstrinnet og barnetrinnet, kan disse omfordeles mellom trinnene. Elevene blir tatt opp med bakgrunn i inntaksreglementet og der det er ledig kapasitet. 


Maks antall elever for skoleåret 2022/23 er 92 elever. For skoleåret 2022/23 vil det kun bli tatt opp elever på 2., 3. og 8. trinn dersom det slutter elever på disse trinnene.  Dersom elever slutter tildeles plassene til nye elever etter prioritert venteliste.

Førskoledag
Hver vår arrangerer vi en førskoledag for kommende 1. klassinger. De som har søkt skoleplass hos oss blir invitert på besøk til skolen for å bli kjent med lokalene, medelevene og personalet.

SØKNAD

For å søke, vær vennlig og fyll ut informasjonen under. 

KJØNN
MÅLFORM