SØK SKOLEPLASS

Søknadsfrist for kommende skoleår er 15. januar. Vi anbefaler å søke innen fristen da vi periodevis har hatt venteliste på enkelte trinn. Vi gjør også løpende opptak gjennom hele året så fremt vi har ledig kapasitet. For å søke om skoleplass må skjemaet på denne siden fylles ut og sendes inn.
 

Ta gjerne kontakt med daglig leder Kjersti Gjøviken på tlf. 45660426 eller e-post kjersti.gjoviken@enspire.no dersom du har spørsmål. Vi presiserer at elever som allerede går på Neverdal EnSpire skole automatisk beholder sin plass ved neste skoleår, og trenger ikke søke på nytt.

Førskoledager
Hver vår arrangerer vi førskoledager for kommende 1. klassinger. De som har søkt skoleplass hos oss blir invitert på besøk til skolen for å bli kjent med lokalene, medelevene og personalet.

Her kan du lese vårt inntaksreglement!

SØKNAD

For å søke, vær vennlig og fyll ut informasjonen under. 

MÅLFORM

BESØKSADRESSE

TELEFON

E-POST

Åsenveien 24
8149 Neverdal

94 97 95 99

47 67 69 33 (SFO)

©2020 by EnSpire.