top of page

SØK SKOLEPLASS

Søknadsfrist for kommende skoleår er mandag i den tredje fulle arbeidsuken i januar. Vi anbefaler å søke innen fristen da vi har venteliste. Vi gjør også løpende opptak gjennom hele året så fremt vi har ledig kapasitet. For å søke om skoleplass må skjemaet på denne siden fylles ut og sendes inn.
 

Ta gjerne kontakt med daglig leder Kjersti Gjøviken på tlf. 45660426 eller e-post kjersti.gjoviken@enspire.no dersom du har spørsmål. Vi presiserer at elever som allerede går på Neverdal EnSpire skole automatisk beholder sin plass ved neste skoleår, og trenger ikke søke på nytt.

Informasjon for skoleåret 2024/25

Skolen er godkjent for 112 elever. Vi har pr 1.1.24 104 elever fordelt på 1.-10. trinn. Vi har inntil 13 ledige plasser for skoleåret 2024/25.

1. klassinger fra Selstad-Neverdal-Barvik prioriteres. Siden det er færre enn ti elever i skolekretsen vil det bli plass til 1. klassinger fra andre kretser også. Se inntaksreglement for fullstendig prioriteringsliste.


Førskoledag
Hver vår arrangerer vi en førskoledag for kommende 1. klassinger. De som har søkt skoleplass hos oss blir invitert på besøk til skolen for å bli kjent med lokalene, medelevene og personalet.

SØKNAD

For å søke, vær vennlig og fyll ut informasjonen under. 

KJØNN
MÅLFORM
bottom of page