Vårt mål er å hjelpe elevene til å utvikle sitt potensiale, identitet og kompetanse gjennom opplevelse av mestring og tilhørighet. 

BESØKSADRESSE

TELEFON

E-POST

Åsenveien 24
8149 Neverdal

94 97 95 99

47 67 69 33 (SFO)

©2020 by EnSpire.