Vårt mål er å hjelpe elevene til å utvikle sitt potensiale, identitet og kompetanse gjennom opplevelse av mestring og tilhørighet.