top of page
Search
  • Writer's pictureEnSpire

Læring i friluft for alle

Skolen vår er en av 30 skoler i Salten som satser på «Læring i friluft for alle». Dette er et treårig utviklingsprosjekt i samarbeid med Salten friluftsråd, der målet er å bli enda flinkere til å ta i bruk nærmiljøet som klasserom. Fra Meløy er også Enga skole med. I planleggingsuka hadde vi besøk av Tjongsfjord skole og de ansatte fikk prøvd seg på ulike aktiviteter og ble inspirert til videre arbeid med prosjektet.
Utviklingsprosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, og vil bli gjennomført i perioden 2023-2025.


Les mer om prosjektet her: https://friluft.salten.no/?id=1197500436&Article=388

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page