top of page
Search
  • Writer's pictureEnSpire

Elever la fram løsninger til Hageland Sandaa

Elever ved 8.trinn på Neverdal EnSpire skole presenterte tirsdag 14.mars forslag på løsninger til Hageland Sandaa gartneri. Elevene har i tre uker jobbet med et oppdrag de har mottatt fra den lokale bedriften; «Hvordan best håndtere papir- og plastavfall ved Hageland Sandaa?»


Elevene hadde laget presentasjoner for å foreslå ulike løsninger, på bildet er det Oliver Olsen som presenterer.


Prosjektet er en del av ei satsning som heter Lektor2, en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Målet med prosjektet er at skolene skal samarbeide med arbeidslivet om undervisning i realfag, stimulere til interesse og samtidig gi ungdom innblikk i det lokale arbeidslivet.


Elevene har måtte innhente kunnskap, gjort utregninger på utgifter, kommet med løsninger for å effektivisere, sortere, gjenbruke, spare og forenkle arbeidsdagen til ansatte på Hageland Sandaa.


Det var fokus på gjenbruk og forslag til bedre løsninger for å sortere avfall. Elev Christiane Nilsen, fra gartneriet Kjetil Sandaa og Monika Mehus Sandaa.


For å innhente kunnskap om håndtering av avfall har de vært på bedriftsbesøk til Hageland Sandaa, Iris Reipå, samt at de ha vært på Monter og Europris for å se på løsninger i praksis.


Klasserommet ble gjort om til presentasjonsrom med stands, her viser Gabriel Nilsen forslag til en hylle for å kunne få bedre lagringsplass.


Samarbeidet har vært lærerikt, samtidig som at det er et viktig rekrutteringstiltak. Elevene har jobbet utrolig bra, og både elever og Hageland Sandaa var fornøyd med løsningene. Skolen ønsker å gi en stor takk til Hageland Sandaa for at de ble med, men også takk for at de har vært så flinke på å møte elevene med svar på spørsmål, tilrettelegging og gode tilbakemeldinger.

230 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page